Fuzzy Fish

ארכיון פילקים בעברית ופילקים שנכתבו ע"י כותבים ישראלים

בלדה לקוטל מפלצות (בפוטנציה)

28 בנובמבר 2010 מאת Tamir

היה היה לוחם צעיר, אמיץ נטול מורא
היה רוכב מכפר לעיר על גב סוסה שחורה
מעיר לכפר היה רוכב ומחפש דרקון
שכן לקטול מפלץ הוא מבחנו האחרון

זה המבחן האחרון כדי להיות אביר
"קוטל דרקון", אולי ענק או איזה טרול כביר
לזכות בתואר הנכסף, זה כל אשר רצה
לקטול דרקון, או איזה עוג, אולי סתם מפלצה
המשך הקטע »

נושאים: פנטזיה, תמיר בוכשטב | ללא תגובות »