Login | RSS |

Fuzzy Fish

ארכיון פילקים בעברית ופילקים שנכתבו ע"י כותבים ישראלים

בלדה לנביא

אוקטובר 20th, 2008 by Tamir

מאת תמיר בוכשטב
מבוסס על "בלדה לסוכן כפול" של משינה

בלדה לנביא

הוא הגיע אל הארץ בדרכים עקלקלות
הוא היה נביא גדול, לא שאל שום שאלות
הוא נהג להתפלל למזונות מהשחקים
הוא תמיד היה קיים על חשבונו של אלוהים

הוא הוביל את העברים מאחורי עמוד האש
הוא בטח באלוהיו ולא חשב להתייאש
ממדינה של עבדים אל ארץ כנען הוא חזר
הוא הביא את הדברות ואת הלוח הוא שבר

פזמון:
הוא הלך לפלסטינה עם מקל וסנדלים
לא הגיע אל הארץ, כי הרביץ לאבנים

ארבעים שנה בערך הוא הלך בתוך מדבר
הוא הלך בראש העדר במסע שלא נגמר
הוא הוביל אותם בלילה, אל הארץ הוא הביא
הם קראו לו מנהיגנו, משה משה הנביא

פזמון
הוא הלך לפלסטינה עם מקל וסנדלים
לא הגיע אל הארץ, כי הרביץ לאבנים

הוא הלך לפלסטינה עם עמוד אש וענן
אך לפני שהוא הגיע, הוא הפך לבר מינן

ואשתו אמרה לו "משה, תעצור להוראות"
הוא אמר לה "תהי בשקט" במדבר המשיך לתעות

Posted in לחן: עברית, תמיר בוכשטב, תנ"ך | No Comments »הוספת תגובה

שימו לב: אם זו התגובה הראשונה שלך, היא לא תופיע מיד. אין צורך לכתוב אותה שוב.