Login | RSS |

Fuzzy Fish

ארכיון פילקים בעברית ופילקים שנכתבו ע"י כותבים ישראלים

הפניקס

מרץ 22nd, 2009 by Dana

תורגם מ-The Phoenix של ג'וליה אקלר.

בעמוד האש בכן שיגור -
הייתי שם.
קברו מזמן את עצמותי,
ולא אדע היכן.
אך כשהאש נמוגה,
את עיני עזב השחור -
נשמתי הייתה לנשמת ספינה,
ממריאה על קרן אור.

כנפיים לי מטונגסטן,
בשרי זכוכית ופלדה.
אני אושרה של טרה -
עוצמתי היא אגדה.
כחלוץ, מצאתי
מותי לפני שנים:
אני שר עכשיו מתוך ספינה -
האם אתם שומעים?

בכל יום לפני שיגור, יודעים הם:
אני שם.
לנשמה בתוך המנועים
נושאים הם תפילתם.
אני אב, ספינה ורוח
לחלום שהם חולמים,
כי אני אדם בידי אדם
שואפות אל המרומים.

רעמים חוצבים את השחקים; כן,
אני כאן!
הלהבות הרגוני כאדם:
עכשיו אני רוכב איתן.
כי אני איני אדם עוד,
אך אדם אותי הקים.
הובלתי אז, ועודי מוביל
לעתיד שבשחקים.

Posted in דנה כץ-בוכשטב, חלל, יו"ז, לאורה הדס, תרגומים | No Comments »הוספת תגובה

שימו לב: אם זו התגובה הראשונה שלך, היא לא תופיע מיד. אין צורך לכתוב אותה שוב.