Login | RSS |

Fuzzy Fish

ארכיון פילקים בעברית ופילקים שנכתבו ע"י כותבים ישראלים

אחי, האויב שלי

ינואר 3rd, 2010 by Dana

אחי, האויב שלי

הקלטה

תרגום של "My Brother, My Enemy" של Sassafrass.

אודין לוקי
אין ראשית ואין קץ למראה ממרומים
רק שדות ובתים וקריאות הגברים
ועולים ונופלים בשנית הגזעים
אל תוך השכחה
אין ראשית ואין קץ למראה ממרומים
רק שדות ובתים וקריאות הגברים
ועולים ונופלים בשנית הגזעים
אל תוך השכחה
גירשת את כל בני גזעי אל שדות השלג והקרח
אני שרדתי; מקומי מצאתי במקומות שכוחי אלים
שם בקרח, בים הסלעים האפור,
שם השמש לעד לא תמיס את הכפור
בריונים מסביבך, וזרחת באור כמו
עד שצפית מכס מלכותך, עינך בודדת -
אש בחשיכה. אש בחשיכה.
שנים עברו, ולא חלקתי
תהיות אב-הכל לאיש לא סיפרתי
אין איש מבני או אחי דמה לי
בתכנון ומחשבה
גבולות נוצרו, ולא חלקתי
עלו מלכים. לאיש לא קדתי
אין איש מבני גזעי דמה לי
בתכנון ומחשבה
רק בך היה מה שחסר באלים
להבה שהכפור אותה לא העלים
אז באת אתה,
תפילות אדם היו לחומר
לא פחדתי מימי כל כך מאף אחד. לא פחדתי מימי כל כך מאף אחד.
וכשאחווה הייתה בינינו, והיינו לאחד
מי יכול להתנגד ל היות מה שחשבתי שאתה
וכשקראת לי אחיך, והיינו לאחד,
מי יכול להתנגד להיות לך
וכשדמך זרם בי, כוחותינו התערבו:
קורבן, נביא, רצון לבעור,
פחדי אדם, שנאת הכפור,
חכמה, ערמה, רעב, תקוות,
התוכניות והסגולות
וכשדמך זרם בי, כוחותינו התערבו:
קורבן, נביא, רצון לבעור,
פחדי אדם, שנאת הכפור,
חכמה, ערמה, רעב, תקוות,
התוכניות והסגולות
אחי, האויב שלי,
שלא תקרא לזה גורלי
הצעתי המיטב שבי -
הפכת זאת לזה!
בוגד, מפר נדר -
הייתה לך ברירה!
הוא היה בני.
אתה הבטחת.
יש דברים שעליהם לא יסולח.
אם יישרף כל העולם, יהיה זה כך.
אחי, האויב שלי,
שלא תקרא לזה גורלי
הצעתי המיטב שבי -
הפכת זאת לזה!
בוגד, מפר נדר -
הייתה לך ברירה!
הוא היה בני.
אתה הבטחת.
יש דברים שעליהם לא יסולח.
אם יישרף כל העולם, יהיה זה כך.
אי האח שאהבתי בתום ובטחה,
אהבה ושבועה שהחלפתי איתך?
היה רעל בקרח, מקום לידתך.
לו רק נשארת שם!
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
נתתי לך מכוחי, משפחתי,
מקום בשולחן ומושב לצידי,
עזבתי ביתי,
בחרתיך על פני כל גזעי
עשה אותי אחיך
ולא אהיה אויב שלך
עשה אותי אחיך
ואחיך אהיה
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
חיפשת משהו חדש.
קיבלת מה שלא ציפית?
פתחתי סוד הרים לך,
בהתחלה הלכת אחרי.
איחרתי לראות מי ישב לצידי:
מזימות, חיוכים, השממה שבפנים.
סודות היו לשנינו.
אף פעם לא תהית אם זממתי, ועל מה?
אי האח שאהבתי בתום ובטחה,
אהבה ושבועה שהחלפתי איתך
לו התמדת, הייתה השלווה ממשיכה
לא מלחמה.
לא אז, בימים שהיו.
ולו בשבילי. אני נשארתי כך.
הזוועות שהולדת היו סכנה.
הזאב שיבלע את גלגל החמה,
הנחש שיחנוק עולמות בקפליו,
מכשפת התהום.
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
את בני בכורי גירשת מן
הארץ שאותה נטשתי.
כשאי הכלא לא הספיק,
שלחת את בניך לכובלו.
חובתי היא לשמור על עולם החיים.
בניך הם אויבים שלי.
אין יוצאים מן הכלל, לא אסבול איומים:
בניך הם אויבים שלי.
בקסם, ערמה ושקרים.
חטאת לי ראשון.
הזוועות שהולדת היו סכנה,
הזאב שימחץ גם אותי בין שיניו,
הנחש שארסו ימוטט את בני,
ובעלת האוב.
זה לא הכל:
אחי, דוד,
לקחת בן שני
ואת בתי
יודע אתה שראיתי הכל
חופשיים, הם יתקיפו, אנחנו ניפול
חובתי היא לשמור על עולם החיים
בלי שום בושה:
אחזיר באחד על שלושה.
אל תאמר ש
ולא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה!
וכשאחווה הייתה בינינו,
והיינו לאחד
איך יכולתי לסרב
למה שהעולם יכל להיות?
וכשביקשת
והסכמתי
מי יכול היה
לסרב?
אחי, האויב שלי
שלא תקרא לזה גורלי
הצעתי המיטב שבי -
הפכת זאת לזה!
בוגד, מפר נדר -
הייתה לך ברירה!
הוא היה בני.
אתה הבטחת.
יש דברים שעליהם אין שום סליחה
ועליהם לא אתפשר, גם לא איתך.
אחי, האויב שלי
שלא תקרא לזה גורלי
הצעתי המיטב שבי -
הפכת זאת לזה!
בוגד, מפר נדר -
הייתה לך ברירה!
הוא היה בני.
אתה הבטחת.
יש דברים שעליהם אין שום סליחה
ועליהם לא אתפשר, גם לא איתך.
לאלים במרומים, לאדם תחתם,
יש שמש אחד לחמם אותם
וחטא אחד ללא סליחה:
ממעל קרעתיו.
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
שתיקתך מרמזת שיש להסתיר
תוכנית נעלה שלאיש לא תסביר
חשבת שאיני רואה
קנאה במבטך?
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
אחי, האויב שלי,
היית לאויב שלי.
היית לאויב שלי.
נתת לי את מילתך.
היית לאויב שלי.
היו סיבות. אתה ידעת.
לא אשמתי שלא הבנת.
נתת לי את מילתך.
הנדר לא הותר!
לאלים במרומים, לאדם תחתם,
יש שמש אחד לחמם אותם
לא סבלת לראות אור בהיר יותר
שכחת מי עירב לך בין
קסם, ערמה ושקרים?
ידעת: אני
כאש בחשיכה. אש בחשיכה.
נתתי לך מכוחי, משפחתי,
מקום בשולחן ומושב לצידי,
חטאי היה להיות כמוך
שלחת את הבן שלי לצל בחשיכה! שלחתי את בנך אל צד ביתי בחשיכה.
כשביקשתי
וסרבת
איך אפשר
למחול?
וכשביקשת שאזיל דמעות
של חרטה כנה
איך תעז לדרוש את מה שלא
תתן גם עוד מיליון שנה?
אחי, האויב שלי
שלא תקרא לזה גורלי
הצעתי המיטב שבי -
הפכת זאת לזה!
אחי, האויב שלי
שלא תקרא לזה גורלי
הצעתי המיטב שבי -
הפכת זאת לזה!
ברחת,
נחבאת,
נלחמת,
קיללת,
רדפת.
מצאת.
הכית.
כבלת.
באזיקים נלחמת כשבודד צפיתי עידנים באזיקים צרחתי כשאכזר צפית עידנים
מכסאי במרומים עברך אסתכל,
שלו כילד מתפלל,
שובי, האויב שלי,
שובי, האויב שלי,
ממתין,
גם אני
ממתין.
אף פעם לא תהית אל מי תפילתי שלוחה?
היא לא לך!
חידה, מפלצת, טבח, לחש,
שואל, דרישה, עונה לי.
מחלה פושה כמוך,
רעל שניגר.
כי במצולות יש דרקון שמקשיב לי
ועם הזמן, חירותי הוא ישיב לי.
יש מחלה שפושה ברקב שזרעת
בעץ שבזכות ימוגר
מחלה, זה נכון, מתפשטת,
ויש חטא משתרש בעולם.
כי כל ילד, כל שורש, כל עץ ואדם,
כל הר וכל אבן נושאים שוועתם
מאסון ומכה, אין חיים חייהם
בלי השמש, האור שגזלת מהם
תכבלני?
ימצאוני.
דעו: אדם, חיות,
סלעים, ימים,
כוכב, שחקים,
אתה, אני:
הם קוראים לא לצדק,
סליחה או שלום,
רק נקם, נקם, נקם, נקם.
צדק אין,
אין שלום
נקם, נקם, נקם, נקם
אחי, האויב שלי,
תעז עוד לדבר איתי?
מה שיכל להיות נצחי
הבאת אל סופו.
מסית ומדיח,
אסיר ומענה שלי.
עשה אותי אחיך
ולא אהיה אויב שלך.
בוגד, מפר נדר -
הייתה לך ברירה!
הוא היה בני.
אתה הבטחת.
אחי, האויב שלי,
תעז עוד לדבר איתי?
מה שיכל להיות נצחי
הבאת אל סופו.
מסית ומדיח,
שובי, המענה שלי.
עשה אותי מפלצת
ומפלצת אהיה!
בוגד, מפר נדר -
הייתה לך ברירה!
הוא היה בני.
אתה הבטחת.
יש דברים שעליהם לא יסולח יש דברים שלא אסלח, והם כל מה שנשארו לי.
אם יישרף כל העולם, יהיה זה כך. את כל העולם אשרוף, יהיה זה כך!

Posted in דנה כץ-בוכשטב, דת ומיתולוגיה, יו"ז, מבצע: ברק ברודו, מבצעת: דנה כץ-בוכשטב, תמיר בוכשטב, תרגומים | No Comments »הוספת תגובה

שימו לב: אם זו התגובה הראשונה שלך, היא לא תופיע מיד. אין צורך לכתוב אותה שוב.