Login | RSS |

Fuzzy Fish

ארכיון פילקים בעברית ופילקים שנכתבו ע"י כותבים ישראלים

עוד חוזר הגיבור

דצמבר 11th, 2009 by Dana

עוד חוזר הגיבור

למנגינת "עוד חוזר הניגון". Companion Piece ל"עוד חוזר הנבל".

עוד חוזר הגיבור שחיפשת לשווא.
אש המרד עודה מאירה הרקיע.
מלך בטירותיו ואיכר בשדותיו
מחכים לגיבור שיגיע.

ויצאו הפלוגות, ויצודו מורדים,
כאשר נאמר במסורת.
וקוסם וחיילת יהיו לעדים
שהוצאת חצי מקצינייך להורג.

גדול צבאך, העיר חשוכה,
אבל לא תהיה כל תועלת,
במקלט מבוצר, בטירה עם אוצר,
לבדך מול חרבו הנופלת.

Posted in דנה כץ-בוכשטב, לחן: עברית | No Comments »



הוספת תגובה

שימו לב: אם זו התגובה הראשונה שלך, היא לא תופיע מיד. אין צורך לכתוב אותה שוב.