Archive for the ‘צב נולד 2022’ Category

לחם גמדים

יום חמישי, מאי 16th, 2024

מאת: תמיר בוכשטב
למנגינת הורה האחזות של כוורת

יודע בן מכרות פיקח,
והוא אופה באהבה,
את הכיכר יש לטפח,
ולחשל בלהבה.
(חשל בלהבה!)

הוחלט ונלקחה שיבולת,
יטחנוה – על סדן,
חצץ, חצץ מלוא הפסולת,
והכמות? לפי אומדן.
(כמות לפי אומדן!)

לחם קרב, ולחם שבת,
לחמניה אלי מצעד,
לחם כס מלכות דואבת,
אבן לחם – לחם עד!
לחם ראש עלי מקבת,
לחם לוחמי גדודים,
לחם הררי מושבת,
לחם גמדים!
המשך…