Fuzzy Fish

ארכיון פילקים בעברית ופילקים שנכתבו ע"י כותבים ישראלים

מכתבו של סוסרע

31 באוגוסט 2009 מאת Dana

מכתבו של סוסרע

תרגום של Bad Horse Chorus מתוך Dr. Horrible's Sing Along Blog מאת ג'וס ווידון.

הקלטה

סוסרע! סוסרע!
סוסרע! סוסרע!
דוהר מכפר לקרת,
רמך החטאים.
קיבל את האיגרת
לפני רגעים.
הליגה מבררת
האם אתה מתאים -

גניבה גדולה או שוד נורא,
גם רצח טוב – בעצם, רע.
המשך הקטע »

נושאים: Dr. Horrible, דנה כץ-בוכשטב, ללא ליווי, מבצע: תמיר בוכשטב, מבצעת: דנה כץ-בוכשטב, מבצעת: שיר דר, תמיר בוכשטב, תרגומים | ללא תגובות »