Archive for the ‘זומבים’ Category

זומבי מת

יום חמישי, מאי 16th, 2024

מאת: תמיר בוכשטב
למנגינת גוליית של כוורת

זהו שיר מאוד עצוב הנושא חצי רקוב,
וזה לא מפתיע כי הוא מת לפני שנתיים.
הגיבור של הסיפור כבר מזמן היה קבור,
על המצבה שלו חקוק השם אפריים.

לילה קר בבית קברות, בעלות אוב מזמרות,
סערה קולחת והאדמה נפתחת.
מהבור יצאה גופה, בעל אוב מיד טרפה,
'ני כבר לא אפריים, אני זומבי ללא פחד!

כל העולם חשב שהוא פשוט מגעיל,
השוטרים ברחוב הקיאו, הקברן היה רגיל,
הוא רצה רק לטרוף להם ת'מח.
המשך…

Girls Just Wanna Eat Brains

יום חמישי, מאי 16th, 2024

מאת: תמיר בוכשטב
למנגינת Girls Just Wanna Have Fun של Cindy Lauper

,I wake up in the early night
?My master says when you gonna have some dark might
,Oh master dear we're not the living again
!And girls they wanna eat brain
!Oh girsl just wanna eat brain

,I slow down with the dawning of the light
?The dark one yells how you gonna take some more life
,Oh darky dear you know your war is in vain
!And girls they wanna eat brain
!Oh girsl just wanna eat brain

,That's all they want
,Some brain
,When the lurching day is done
!Oh girls they wanna eat brain
!Oh girls just wanna eat brain

המשך…