Fuzzy Fish

ארכיון פילקים בעברית ופילקים שנכתבו ע"י כותבים ישראלים

נוח בי

9 במאי 2009 מאת Dana

נוח בי

תרגום של Rest in Me של Echo's Children.

על אהובה סיפָּרתָ, מֶאַה חיים עׂמקַה;
אותךַ עטפה ברׂגַע, הִרדימה בִשתיקה.
מוּל עַרַבַה הֵקַצתָ, עַלֵיה בהירים:
קַדַחתָ, ולִטְפוּךַ ענְפֵיה הקרירים.

אין איש להילחם בו. לִברׂחַ – אין מִמי.
אם עַרַבַה אני, שְכַב. נוּחַ בִי.
המשך הקטע »

נושאים: Babylon 5, דנה כץ-בוכשטב, יו"ז, תרגומים | ללא תגובות »