Archive for the ‘Attila's Treasure’ Category

וולדהארי בעולם המתים

יום שני, אוקטובר 20th, 2008

וולדהארי בעולם המתים

לכבוד הולדתה של L, אני ותמיר כתבנו לה פואמה אפית על בסיס Attila's Treasure.

וולדהארי הפרנקי, עייף מזקנה,
רצוץ מקרבות וימים,
נשם ונשף נשימה אחרונה
ועזב את עולם החיים.
המשך…